AKTUÁLNE TÉMY

Výzvy slobody a demokracie a úloha odborových zväzov v Európe

Koncom septembra sa v Bratislave konalo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia odborových centrál z viac ako z 15 krajín Európy a experti z Medzinárodnej odborovej konfederácie v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung. Diskutovali o vzostupe pravicových, radikálnych a populistických politických síl v Európe, čo sa odzrkadľuje vo výraznom zvýšení […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Firmy dosahujú svoje zisky šplhajúc po chrbtoch pracujúcej chudoby

Nadnárodné spoločnosti v mnohých krajinách dosahujú enormné zisky. Napriek tomu, že produktivita práce dosahuje až 80 percent, zamestnancom vyplácajú len 25 percent zo zisku. Táto skutočnosť je neakceptovateľná, aj preto bola témou číslo jeden počas Výkonného výboru Regionálnej rady Medzinárodnej odborovej konfederácie v Bruseli, na ktorom sa stretli odborárski lídri […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Prezident KOZ SR Jozef Kollár počas mítingu v Štokholme: Európa je napriek udalostiam roku 1989 stále rozdelená na východnú a západnú – mzdovo!

Čisté príjmy vo východnej Európe nedosahujú ani jednu tretinu príjmov v západnej časti Európy. Väčšina týchto krajín je súčasťou Európskej únie od roku 2004, niektoré od roku 2007. Je to dostatočne dlhé obdobie na to, aby sa začal formovať jednotný trh a dosahovala sa hospodárska a sociálna konvergencia krajín. Európa je stále […viac]