Snem KOZ SR zvolil nových členov Predstavenstva KOZ SR a zástupcov KOZ SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR

Dnes sa v Bratislave konal Snem Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte stanovenom kľúčom. Delegáti snemu zvolili aj aj nových členov Predstavenstva KOZ SR a zástupcov KOZ SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR.

Rokovania sa zúčastnil aj predseda vlády SR Peter Pellegrini. Vo svojom príhovore ocenil vzťahy, ktoré si v uplynulých rokoch vybudovala KOZ SR s vládou a sociálnymi partnermi. „Oceňujem, že sa vždy vieme rozprávať o aktuálnych spoločných problémoch i nezodpovedaných otázkach. Názory môžeme mať rôzne, ale cieľ máme spoločný – prostredníctvom hospodárskej prosperity, rastom a rozvojom ekonomiky dosiahnuť vyššiu životnú úroveň a kvalitu života všetkých občanov Slovenskej republiky. Sociálny dialóg medzi odbormi, zamestnávateľmi a vládou hrá významnú úlohu nielen na Slovensku, ale je to aj základný nástroj stability v rámci Európskej únie,“ uviedol Peter Pellegrini. Ako ďalej informoval, počas jeho vlády sa platy zvýšili vo verejnej a štátnej správe o 10 % a od budúceho roka to bude podľa neho ďalších 10 %. Zmena sa premietla aj do nových mzdových tabuliek, pričom najnižšia platová tarifa je na úrovni minimálnej mzdy a ide podľa Pellegriniho o najvyššie zvyšovanie platov od roku 2004, odkedy funguje kolektívne vyjednávanie vyššieho stupňa. „A hoci vieme aj o prípadoch následného krátenia osobného príplatku, musíme v tomto trende pokračovať,“ povedal Pellegrini.

V minulom roku sa vláda SR rozhodla, na tlak zamestnávateľov, výrazne uľahčiť zamestnávanie cudzincov na území SR a vytvorila Stratégiu pracovnej mobility cudzincov v SR. Viaceré odborové zväzy majú práve so zamestnancami zo Srbska a Ukrajiny, najmä agentúrnymi, veľké problémy v dodržiavaní pracovných štandardov. Podľa premiéra nemožno nič namietať voči tejto požiadavke zamestnávateľov, inou otázkou ale je, či zamestnávatelia urobili všetko preto, aby vyčerpali potenciál, ktorým Slovensko disponuje. „Neriadená podoba takejto migrácie môže viesť k zníženiu štandardu kultúry práce v našej krajine,“ skonštatoval Pellegrini. Lepším riešením by bolo podľa neho naspäť získať Slovákov pracujúcich v zahraničí.

Snem KOZ SR o.i. volil aj nových členov Predstavenstva KOZ SR a zástupcov KOZ SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR.

V doplňujúcich voľbách za členov Predstavenstva KOZ SR boli zvolení Katarína Krajčová (predsedníčka SOZ zamestnancov obrany) a Milena Rácová (predsedníčka OZ SLOVES).

Za zástupcov KOZ SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR boli zvolení Vlasta Szabová (predsedníčka OZ drevo, lesy, voda), Milena Rácová (predsedníčka OZ SLOVES) a Viktor Kiss (predseda OZ polície v SR).

Poslanci NR SR dnes na aktuálnej schôdzi schválili ústavný zákon týkajúci sa zastropovania veku odchodu do dôchodku na 64 rokov. Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku bude Ústavou SR garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde. Snem KOZ SR v tejto súvislosti prijal vyhlásenie, v ktorom konštatuje: „Snem KOZ SR s potešením prijal schválenie ústavného zákona o zastropovaní dôchodkového veku. Vyjadruje poďakovanie tým poslancom NR SR, ktorí za ústavný zákon hlasovali a tak zlepšili kvalitu života ľuďom na dôchodku.“

Fotogaléria: