Komentár KOZ SR k Programovému vyhláseniu vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024

Vládna koalícia pri predkladaní svojho programového vyhlásenia deklarovala, že programové vyhlásenie vlády je ambicióznym plánom ako zlepšiť Slovensko. Avšak dokument obsahuje len množstvo všeobecne formulovaných záväzkov bez hlbšieho upresnenia, vágne hodnotové smerovanie a ciele bez konkretizácie opatrení na ich dosiahnutie. Program celkovo pôsobí nekonzistentne, v niektorých častiach si dokonca medzirezortne odporuje a v niektorých častiach dosť výrazným spôsobom absentujú poznatky z aplikačnej praxe. A v neposlednom rade chýba aj spôsob a zdroje finančného krytia navrhovaných opatrení.

Konfederácia odborových zväzov sa pri hodnotení „Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024“ zameriavala na prioritné sociálne a ekonomické oblasti, ktoré majú dopad na zamestnancov.

Celé znenie komentáru nájdete TU.