STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Otvorený list prezidenta KOZ SR prezidentke Slovenskej republiky vo veci posúdenia súladu ustanovení zákona o štátnej službe

Poslanci NR SR minulý rok prelomili veto prezidentky SR a opätovne schválili novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Prezident KOZ SR Marián Magdoško v tej veci zaslal prezidentke SR Zuzane […viac]

AKTUALITY

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (10.1.2022)

Prvé tohtoročné rokovanie tripartity sa vzhľadom na protipandemické opatrenia konalo online formou. Na rokovanie HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre […viac]