MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Efektívna medzinárodná spolupráca a reprezentovanie na nadnárodnej úrovni je jednou z dôležitých úloh KOZ SR

V dňoch 15. a 16. decembra 2022 sa delegácia KOZ SR, vedená viceprezidentom Františkom Gajdošom, zúčastnila X. kongresu partnerskej poľskej odborovej centrály OPZZ. OPZZ je jednou z troch konfederácií pôsobiacich v Poľsku, ktorá zastrešuje celoštátne členské organizácie, ktoré sú súčasťou 7 špecifických odvetví a zastupuje celkovo viac ako 435 000 […viac]

AKTUALITY

Vzdelávanie mladých odborárov

Vzdelávanie mladých odborárov je jednou z priorít a aktivít Rady mladých KOZ SR. Preto KOZ SR v rámci Národného projektu PKSD zorganizovala 13. a 14. decembra 2022 „mediálny tréning“ práve pre mladých odborárov z jednotlivých členských odborových zväzov. Hlavným cieľom školenia bolo nadobudnúť nové vedomosti a zručnosti so zámerom zlepšiť […viac]

ODBORY V MÉDIÁCH

Monika Uhlerová v relácii „Téma dňa“ (TA3)

Ak ste včera večer nestihli reláciu Téma dňa televízie TA3, jej záznam si môžete pozrieť v priloženom linku, v časti nazvanej Krach tripartity od cca 39:30: Okrem už avizovaného obsahu sme v diskusii hovorili aj o produktivite práce a dôvodoch, prečo v nej Slovensko zaostáva za západnými štátmi EÚ.

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa zúčastnila Výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie

Deň 1 ODBORY SÚ SÚČASŤOU EURÓPSKEJ DEMOKRACIE Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová počas svojej pracovnej cesty v Bruseli rokovala so zástupkyňou stálej predstaviteľky SR pri EÚ, veľvyslankyňou Máriou Malovou a jej spolupracovníkmi zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli o sociálno-ekonomických témach a europskej legislative, ktore sa dotykaju sa […viac]

AKTUALITY

NR SR schválila návrh novely Zákonníka práce týkajúci sa „rozmrazenia“ príplatkov

KOZ SR chápe mzdové zvýhodnenia za prácu ako kompenzáciu pre zamestnanca za to, že musí vykonávať prácu v „neštandardných“, až „nesociálnych“ pracovných časoch. Slovenskí zamestnanci majú nelichotivé prvenstvo medzi krajinami EÚ vo vykonávaní prác v neštandardných pracovných časoch (najmä v noci a nezaostávajú ani v prácach v sobotu a nedeľu). Dlhodobé vykonávanie práce najmä […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Z rokovania Snemu KOZ SR (30.11.2022)

Dnes sa v Bratislave konal Snem Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi od-borových zväzov v počte stanovenom kľúčom. Snem KOZ SR sa o.i, zaoberal aktuálnou ekonomickou a sociálnou […viac]

AKTUALITY

KOZ SR Seminár „Európske zamestnanecké rady“

Zvyšujúci sa medzinárodný rozmer hospodárstva si od konca 80-tych rokov 20. storočia vyžiadal vznik nových štruktúr zastupovania záujmov zamestnancov, ale aj ich vzájomného informovania – európskych zamestnaneckých rád. Internacionalizácia podnikov totiž v žiadnom prípade nemôže mať mať negatívny vplyv na pracovné podmienky zamestnancov a nemôže viesť k odbúravaniu sociálnych istôt […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (7.11.2022)

Na rokovanie HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie, ku ktorým sme si ešte v rámci medzirezortného pripomienkového konania […viac]

AKTUALITY

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. novembra 2022

Dňa 1.11.2022 nadobúda účinnosť novela Zákonníka práce (ZP), ktorou dochádza k viacerým zmenám v ZP a cieľom ktorej je najmä zapracovanie: smernice Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2019/1152 z  júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Príplatky sú len kompenzáciou – za horší i kratší život

V súčasnej situácii prebiehajúcich viacerých kríz, ale najmä extrémneho rastu cien, Konfederácia odborových zväzov SR upozorňuje, že účet za obnovu ekonomiky opäť zaplatia zamestnanci. Zamestnanci sú totiž prví v rade, ktorí na takéto krízy doplácajú, a to znižovaním príjmov, poklesom reálnych miezd, dokonca až stratou pracovných miest. Rast cien ukrajuje zo životnej úrovne […viac]