AKTUALITY

Prepojenie vzdelávania s trhom práce

Dnes bola na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny zástupcami členských organizácií, vrátane KOZ SR, ktorú zastupovala prezidentka Monika Uhlerová, podpísaná zakladateľská zmluva Aliancie sektorových rád. Aliancia vzniká ako dobrovoľná a nezávislá inštitúcia na tripartitnom princípe. Jej hlavným poslaním bude zosúlaďovanie systému vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu. Umožní tak zlepšiť […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Sociálny dialóg je potrebné viesť aj na regionálnej úrovni

Vytvorením vyšších územných samosprávnych celkov a prenosom kompetencií do regiónov sa v rámci KOZ SR, v spolupráci s členskými odborovými zväzmi, konštituovali regionálne rady so sídlom v jednotlivých krajských mestách. Spolupráca medzi vyššími územnými celkami a regionálnymi radami konfederácie je dôležitá najmä z hľadiska zamestnanosti v regióne, či už v oblasti školstva, […viac]