AKTUALITY

SNP – Jedinečný príklad skutočných charakterov

KOZ SR vyjadruje úctu odvahe a statočnosti všetkých účastníkov Povstania, občanov Slovenska a iných európskych národov, ktorí so zbraňou v ruke prispeli do národného boja za oslobodenie spod fašizmu. 8. ročník mestského antifašistického festivalu „Povstanie pokračuje“ je organizovaný pri príležitosti 79. výročia Slovenského národného povstania 29. augusta 2023 v Bratislave. […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Prečo chýbajú na trhu práce zamestnanci?

Pracovná migrácia, ako domáca, tak aj zahraničná, je prakticky najefektívnejším spôsobom zabezpečenia potrieb pracovného trhu v prípade nedostatku disponibilnej pracovnej sily vo všeobecnosti, ako aj v špecifických profesiách. Slovensko patrí v rámci EÚ nielen medzi krajiny s vysokou mierou vnútornej migrácie za prácou, ale radí sa aj k štátom s najvyššou […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

21.8.2023 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR

Po letnej prestávke a prvýkrát pod vedením dočasne poverenej ministerky práce sa dnes konala tripartita. Prerokovávali sa materiály Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ministerstva práce vrátane sumy mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2024, ako aj materiály predložené na žiadosť sociálnych partnerov. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých […viac]

AKTUALITY

DOHODA O MINIMÁLNEJ MZDE MÁ DÔLEŽITÝ SPOLOČENSKÝ ODKAZ

HSR SR sa dnes zaoberala aj výškou minimálnej mzdy pre budúci rok. V termíne do 15. júla totiž sociálni partneri nedospeli k dohode, avšak Zákon o minimálnej mzde umožňuje rokovať na tripartitnej úrovni do konca augusta, čo dnes sociálni partneri aj využili. Sociálni partneri dospeli k dohode na sume mesačnej minimálnej mzdy pre […viac]