No Picture

KOLEKTÍVNE ZMLUVY VYŠŠIEHO STUPŇA

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je výsledkom sociálneho dialógu na odvetvovej (sektorovej) úrovni, t. j. medzi skupinou zamestnávateľov a vyšším odborovým orgánom. Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa uzatvárajú práve odborové zväzy so zväzmi zamestnávateľov, v ktorých rámcovo […]