AKTUALITY

Vzájomná spolupráca a solidarita má pre nás veľký význam

Minulý týždeň sme sa zúčastnili kongresu maďarskej odborovej konfederácie SZEF, v preklade Odborárske fórum spolupráce. Konfederáciu odborových zväzov SR zastupoval viceprezident František Gajdoš a koordinátor vzdelávania Roland Klokner. Maďarské SZEF si na kongrese zvolila nové vedenie, predsedom sa opäť stal Csaba Csóti. SZEF je jednou zo siedmich maďarských odborových konfederácií. SZEF […viac]

AKTUALITY

Silné odbory v susednom Rakúsku

Tento týždeň (20.-22.6.2023) sa vo Viedni konal 20. spolkový kongres rakúskej odborovej centrály ÖGB, ktorého sa zúčastnila aj prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Takmer štyristo delegátov si zvolilo predsedu, podpredsedu a výkonný výbor ÖGB a prijalo politický program a stanovy ÖGB. Program rakúskych odborov na nasledujúce obdobie obsahuje výzvy a […viac]

AKTUALITY

Na 111. výročnej konferencii Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve zastupuje slovenských pracovníkov prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová

V týchto dňoch prebieha na pôde Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve 111. výročná Medzinárodná konferencia práce. Delegátkou za zástupcov zamestnancov za Slovenskú republiku je Monika Uhlerová, prezidentka KOZ SR. Kľúčovými témami Konferencie, okolo ktorých zasadajú výbory zástupcov zamestnancov, zamestnávateľov a vlád, a následne spoločne tripartitne o nich rokujú, sú spravodlivá transformácia, ochrana práce a celoživotné vzdelávanie. […viac]

AKTUALITY

Kongres Európskej odborovej konfederácie v Berlíne

Sledujte online TU KOZ SR sa tento týždeň zúčastňuje v poradí 15. kongresu Európskej odborovej konfederácie. Tak ako aj v minulosti, aj dnes je vzájomná spolupráca nutná a dôležitá. Témy a otázky sú viac než jasné: Diskutovať budeme o nízkych mzdách, o pôsobnosti odboroch, kolektívnych zmluvách či o neprimeranom zaobchádzaní […viac]

AKTUALITY

Mladá odborárka získala miesto v renomovanom európskom vzdelávacom programe ETUI

Mladá odborárka Paulína Stašková z Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA bola v máji tohto roku vybratá ako účastníčka ročného vzdelávacieho programu s názvom „Mladí európski lídri“ určeného pre mladých európskych odborárov. Tento ročný cyklus vzdelávania je zabezpečovaný ETUI (Európsky odborový inštitút), nezávislým výskumným a školiacim centrom Európskej odborovej konfederácie. Cieľom […viac]

AKTUALITY

Štáty Európskej únie chcú do roku 2030 dosiahnuť nulovú úmrtnosť pri výkone práce

Takmer 300 delegátov medzi nimi politici, úradníci a zástupcovia sociálnych partnertov, ktorí zastupovali všetky členské štáty Európskej únie. Rovnako nechýbali ani odborníci na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Samitu BOZP vo švédskom Štokholme sa zúčastnil Peter Rampašek za KOZ SR spolu so zástupcom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny […viac]

AKTUALITY

Pozitívnemu vnímaniu migrantov je možné sa naučiť

Téma migrácie, nielen tej pracovnej, je odbormi vnímaná veľmi citlivo a realisticky. V dňoch 10.-12.mája 2023 organizoval Európsky odborový vzdelávací inštitút (ETUI) vo Varšave konferenciu, ktorej názov by sme mohli voľne preložiť ako Stratégia odborov na zmenu vnímania migrantov. Zastúpenie na nej mala aj KOZ SR prostredníctvom 3 účastníkov z jej členských odborových […viac]

AKTUALITY

Deň Európy sme si pripomenuli aj my

Byť súčasťou európskeho spoločenstva nie je pre nás len akási „formalita.“ Pripomeňme si, že 9. mája oslavujeme jednotu a spoločné európske úspechy, ktoré sme dosiahli. Najzásadnejším bolo podpísanie Schumanovej deklarácie, čo zaručilo dlhodobý mier v povojnovej Európe a pripravilo základy pre dnešnú EÚ. Sme stabilným členom EÚ už 19 rokov. […viac]