ÚvodRegistráciaRečníci ProgramStríming

Úvod

Jednou z hlavných výziev odborov na Slovensku je zmena ekonomiky a trhu práce v súvislosti s digitalizáciou a robotizáciou, ktorá prináša nutnosť zmeny organizácie práce a záchranu pracovných miest, respektíve ich transformáciu. Digitalizácia v sebe nesie dva paradoxy, jednak sa niektoré práce stanú nadbytočné, prípadne bude potrebné skracovať pracovný čas pre ľudí, na druhej strane môže priniesť nedostatok pracovníkov na určitých pozíciách, čoho sme svedkami už v súčasnosti.

Nové formy práce, ktoré budú nahrádzať a už aj nahrádzajú klasický zamestnanecký pomer, musia byť predmetom adekvátnej právnej regulácie vzťahov medzi zadávateľmi práce a  jej vykonávateľmi. Pracujúci v nových formách, či režimoch nesmú prísť o takú úroveň sociálnoprávnej ochrany a ochrany v oblasti BOZP, akú dnes majú garantovanú zamestnanci. Regulácia musí zabezpečiť, že odmeňovanie takýchto pracujúcich bude dostatočne zohľadňovať nevyhnutné výdavky na sociálne a zdravotné poistenie vrátane daňovej regulácie atď.

Dôležitú úlohu v tomto meniacom sa svete práce a v procese vzniku nových foriem práce budú, a už aj zohrávajú odbory. Ochrana práv pracujúcich a úloha zabezpečenia sociálnej spravodlivosti pre všetkých je veľkou výzvou ako pre európske, tak aj slovenské odbory.

Cieľom našej odbornej konferencie je posúdiť rozsah zmien a naznačiť možné scenáre budúceho vývoja pre pracujúcich. Očakávame, že nové technológie budú pridanú hodnotu ľudskej práce ešte znižovať. Pre pracujúcich budú nadchádzajúce zmeny znamenať hlavne zvýšenú účasť na celoživotnom vzdelávaní a schopnosť nadobúdať nové schopnosti a vedomosti. Aj v tomto smere je dôležitá úloha odborov vrátane organizovania zamestnancov a udržania sociálneho dialógu.

Plagát

Praktické pokyny pre účastníkov

Predpokladaný počet účastníkov konferencie: 170 – zástupcovia odborových zväzov, poradných orgánov KOZ SR, sociálnych partnerov, štátnej a verejnej správy a samosprávy, univerzít a výskumných inštitúcií a ďalšia odborná verejnosť.

Konferencia sa bude konať v plánovanom termíne od 9:00 do 17:00. Konferencia sa začne presne o 10:00 a bude pokračovať do 17:00 s prestávkou na obed. 

Upozorňujeme, že je nevyhnutné, aby sa všetci účastníci dostavili na miesto konania konferencie včas. Žiadame vás, aby ste si podľa toho naplánovali cestu a prišli na miesto konania konferencie v dostatočnom predstihu.