2020

   

22/2020

(jún)

21/2020

(máj)

 

 

 

20/2020

(apríl)

19/2020

(marec)

18/2020

(február)

17/2020

(január)

2019/2018/2017

16/2019

(december)

15/2019

(október- november)

14/2019

(august – september)

13/2019

(júl)

12/2019

(máj – jún)

11/2019

(marec – apríl) 

10/2019

(február)

9/2019

(január)

8/2018

(november – december)

7/2018

(september – október)

6/2018

(júl – august)

5/2018

(máj – jún)

4/2018

(marec – apríl)

3/2018

(január – február)

2/2017

(november-december)

1/2017

(september – október)

 

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš

Periodicita je 6x ročne.

Cieľom je vytvorenie efektívnej komunikačnej platformy pre konfederáciu a jej členské odborové zväzy a sociálnych partnerov. Elektronická podoba časopisu bude komunikačným nástrojom konfederácie a jej členov.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk