ODBORY V MÉDIÁCH

Prezident KOZ SR M. Magdoško o minimálnej mzde 580 EUR

V štúdiu televízie TA3 prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško, štátny tajomník MPSVaR SR Branislav Ondruš a tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták. Marián Magdoško: „Dnes už zákon o minimálnej mzde pozná výpočet minimálneho zvyšovania minimálnej mzdy, ak sa sociálni partneri nedohodnú. Sú tam presne pomenované makroekonomické veličiny, ktoré […viac]

ODBORY V MÉDIÁCH

Prezident KOZ SR M. Magdoško o minimálnej mzde a o kríze v štúdiu televízie TA3

Hostia: Vladimír Soták, generálny riaditeľ, Železiarne Podbrezová, Marián Magdoško, prezident Konfederácie odborových zväzov SR, Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Tibor Gregor, výkonný riaditeľ, Klub 500. Marián Magdoško: „Ja budem kolegom trošku oponovať. Myslím si, že nemôžeme hovoriť o tom, že je tu už ekonomická kríza a […viac]

ODBORY V MÉDIÁCH

Prezident KOZ SR M. Magdoško o rokovaní tripartity v TA3

Napriek signálom spomalenia ekonomík je stále dostatočný priestor na rast platov. Sú to len rýchle odhady, bez verifikácie. Aj preto KOZ SR zotrváva na svojej požiadavke na rast minimálnej mzdy pre rok 2020. Po absolvovaných rokovaniach sme ochotní akceptovať aj minimálnu mzdu vo výške 60% verifikovanej priemernej mzdy v národnom […viac]

ODBORY V MÉDIÁCH

Prezident KOZ SR M. Magdoško o návrhu ministerstva práce na zvýšenie minimálnej mzdy pre rok 2020 na sumu 580 eur

KOZ SR pri svojom návrhu minimálnej mzdy pre rok 2020 vo výške 635 euro vychádzala z prognózovanej priemernej mzdy pre rok 2020. Po absolvovaných rokovaniach sme ochotní akceptovať aj minimálnu mzdu vo výške 60% verifikovanej priemernej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2018. Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve bola […viac]

ODBORY V MÉDIÁCH

Prezident KOZ SR M. Magdoško o zvyšovaní minimálnej mzdy v TA3

Žiadame zvýšenie minimálnej mzdy o 22% na 635 eur. Argumentujeme tým, že Európska únia odporúča, aby najnižší plat dosahoval 60%  priemernej mzdy. Návrh má zabezpečiť zvýšenie podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde v národnom hospodárstve. Minimálna mzda v tejto výške predstavuje 55,2 percenta z predpokladanej priemernej mzdy v roku 2020. Celú […viac]

ODBORY V MÉDIÁCH

Medzinárodný deň žien 2019

Myšlienka usporiadať deň žien sa zrodila začiatkom 20. storočia a je historicky spojená s úsilím žien o dosiahnutie rovnoprávnosti. V roku 1908 15 tisíc žien pochodovalo ulicami New Yorku s požiadavkami na skrátenie pracovného času, zvýšenie miezd, hlasovacie právo a ukončenie zamestnávania detí. Medzinárodný deň žien dostal svoje pevné kontúry […viac]

ODBORY V MÉDIÁCH

Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR v relácii Správy a komentáre RTVS o pracovnom čase

Slováci pracujú 40 hodín týždenne, priemer eurozóny je 35 hodín. Monika Uhlerová: „Je to jeden z dôvodov. Áno, domnievame sa, ak to mám povedať veľmi zjednodušene, že Slováci a Slovenky pracujú naozaj veľa v porovnaní s inými európskymi krajinami. Ale tých dôvodov je viacej, prečo otvárať tému skracovania pracovného času […viac]