AKTUÁLNE TÉMY

Dohoda o znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2019 a 2020

Naši kolektívni vyjednávači sa 21.júna 2018 dohodli so štátom a samosprávou na znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2019 a 2020. Zároveň boli ukončené rokovania týkajúce sa zmeny systému odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tieto tzv. tabuľky sa zvýšia v priemere o 10%, stupnica platových […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

„Sieťovo myslieť, solidárne konať“ – bolo motto zjazdu rakúskych odborárov

Existujú úspechy v malom i veľkom meradle, ale to, čo dokázala rakúska odborová centrála ÖGB za posledných 5 rokov, je megaúspech. Úspešná členská kampaň, sto nových kolektívnych zmlúv, kvalitná právna pomoc, ale aj prebiehajúca interná modernizácia. Okrem prehľadu úspechov a kľúčových oblastí činnosti ÖGB si na 19. federálnom zjazde delegáti […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Akým spôsobom môže európska občianska spoločnosť a jej hospodárski, sociálni a občianski zástupcovia ovplyvniť diskusiu o EÚ

Slovné spojenie „budúcnosť Európy“ sa v roku 2018 skloňuje omnoho častejšie než v ktoromkoľvek inom období od podpísania Rímskej zmluvy. V takom zložitom prostredí, akým je Európska únia, sú prognózy a plánovanie na dennom poriadku, avšak vzhľadom na zmeny – politické, hospodárske, spoločenské, environmentálne, technologické a geopolitické, ku ktorým v […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Odboroví, aj inšpektori z inšpektorátov práce majú spoločný cieľ, a tým je účinná ochrana práv, života a zdravia zamestnancov

V dňoch 6. – 8 júna 2018 sa na Štrbskom Plese uskutočňuje pravidelné doškoľovanie odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z jednotlivých odborových zväzov združených v KOZ SR. Prvého dňa sa zúčastnili aj hlavní inšpektori z Inšpektorátov práce z celého Slovenska. Prezident KOZ SR Jozef Kollár a generálny riaditeľ […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

KOZ SR na 107. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve

Medzinárodná organizácia práce (MOP) bola založená v roku 1919 a v súčasnosti je tvorená 187 členmi v podobe členských štátov. Medzinárodná organizácia práce je vystavaná na tripartitnom základe, ktorý tvoria zástupcovia vlád jednotlivých členských štátov, zamestnávateľov a odborári. Prostredníctvom svojej normotvornej činnosti vytvára medzinárodné pracovné normy, ktorými sú dohovory a odporúčania. Medzinárodná organizácia práce stojí na […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

KOZ SR vyjadruje plnú podporu a solidaritu odborárom ZO OZ KOVO PCA Slovakia

Konfederácia odborových zväzov SR ostro odsudzuje praktiky zastrašovania a manipulácie zo strany zamestnávateľov voči zamestnancom a účastníkom štrajkových aktivít, ktorými sa snažia zabrániť uplatneniu ústavného práva zamestnancov práva na štrajk. KOZ SR preto vyjadruje plnú podporu a solidaritu vám – zamestnancom a odborárom ZO OZ KOVO PCA Slovakia vo Vašich aktivitách […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Odborári podporujú aktívne starnutie a medzigeneračný prístup

Vo svetle krízy a úsporných opatrení vzniklo v posledných rokoch viacero iniciatív zameraných na spojenie práv a záujmov mladých a starších ľudí. Reformy trhu práce a dôchodkových systémov, revízia sociálnej politiky a škrty v sociálnych, vzdelávacích a iných rozpočtoch, vyžadované tzv. trojkou, boli v niektorých krajinách zavedené jednostranne bez konzultácie […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Z rokovania k návrhu systému odmeňovania verejných zamestnancov

Zástupcovia KOZ SR, Úradu vlády SR a Ministerstva financií SR pokračujú v intenzívnych rokovaniach týkajúcich sa návrhu nového systému odmeňovania zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Návrh výšky minimálnej mzdy pre rok 2019 dosahuje úroveň, ktorá je doporučeným štandardom v krajinách EÚ

Minimálna mzda je základným nástrojom zvyšovania miezd v národnom hospodárstve. Jej výška určuje minimálnu hodnotu práce, ktorú je povinný zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi za odpracovaný čas. Zvyšovanie minimálnej mzdy sa prostredníctvom minimálnych mzdových nárokov prenáša aj do odmeňovania prác s vyšším stupňom náročnosti. Týmto zabezpečuje spravodlivé minimálne nároky na odmeňovanie zamestnancov v porovnateľnom postavení […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Heslo – Európa potrebuje vyššie mzdy, platí pre všetkých

Poľsko potrebuje zvýšenie miezd! To bol slogan IX. kongresu najväčšej poľskej odborovej centrály OPZZ, ktorý sa uskutočnil 24. – 25. mája 2018 vo Varšave. Prezidentom na ďalšie štyri roky sa opäť stal Jan Guz. Téma kongresu reflektuje celoeurópsku kampaň zameranú na rast miezd a zároveň odráža dlhodobé úsilie OPZZ v […viac]