Odborársky podcast, Martina Nemethová, Monika Benedeková
ODBORÁRSKY PODCAST

Odborársky podcast: Sme pripravení na revolúciu v (automobilovom) priemysle?

Naše priemyselné odvetvia aktuálne spája najmä zelená transformácia, znižovanie emisií, plnenie kritérií v rámci klimatickej dohody, ale tiež aj proces digitalizácie a automatizácie. V niektorých segmentoch sa to prejavuje výraznejšie. Hovoríme najmä o tých, ktoré investujú viac peňazí do inovácií, technológií, robotov. Má to pozitíva aj negatíva. Niektoré pracovné miesta […viac]

AKTUALITY

Priority odborov v súvislosti s eurovoľbami v roku 2024

Pre odbory sú európske voľby príležitosťou na poskytnutie nových impulzov pre európsku politiku. Po kovidovej, energetickej a bezpečnostnej kríze sa otázky sociálno-ekologickej transformácie, klimatických zmien a rastúcej globálnej systémovej konkurencie Európy stávajú oveľa aktuálnejšími a predstavujú pre Európu obrovské výzvy. „Keď rozprávame o tom, čo teraz Európu ťaží, vidíme, že nedostatky […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

CETUN: Nová éra cezhraničnej spolupráce odborov v srdci Európy

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky v spolupráci s rakúskou odborovou centrálou ÖGB založili Centrálnu európsku sieť odborových zväzov (CETUN). CETUN je tvorená odborovými konfederáciami z Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Lichtenštajnska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Švajčiarska. Hlavným cieľom siete je obhajovať spoločné záujmy, najmä tie s výrazným cezhraničným rozmerom, a koordinovať […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Výkonný výbor Európskej odborovej konfederácie: Podpora sociálnej spravodlivosti a inovácií

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová je členkou Výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie, ktorá zastupuje viac ako 45 miliónov pracovníkov a 93 národných odborových organizácií a 10 európskych odborových federácií. V dňoch 26. až 27. marca 2024 sa v Bruseli koná prvé tohtoročné zasadnutie EOK, na ktorom sa stretli lídri národných […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (25.3.2024)

Prvýkrát v tomto roku dnes zasadala tripartita. Na jej rokovanie boli predložené materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri, prevažne z dielne ministerstva práce. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie, […viac]

Odborársky podcast, Martina Nemethová, František Zaparanik
ODBORÁRSKY PODCAST

Odborársky podcast: Železničná doprava je doprava budúcnosti

Nie je to prvýkrát, čo Odborové združenie železničiarov upozorňuje zodpovedných tohto štátu na situáciu v rezorte. V týchto týždňoch prebiehajúce verejné zhromaždenie zamestnancov železničného sektora boli organizované najmä preto, aby železničiari opätovne poukázali na pretrvávajúci zlý stav sektoru železničnej dopravy a vyzvali predstaviteľov štátu a štátnych podnikov, aby mali na zreteli, […viac]

AKTUALITY

Otvorený list prezidentky KOZ SR vedeniu spoločnosti DELL s.r.o.

KOZ SR dnes zaslala vedeniu Dell s.r.o. otvorený list v súvislosti s krokmi spoločnosti voči odborovej organizácii Technologies Unions Slovakia, ktoré výrazným spôsobom zasahujú do postavenia a práv zamestnancov i ich súkromných životov. KOZ SR ostro odsudzuje aktuálne konanie spoločnosti Dell vedúce k postupnému ukončovaniu pracovných pomerov s funkcionármi tejto základnej […viac]

ODBORÁRSKY PODCAST

Odborársky podcast: Sebaobetovanie, uprednostňovanie potrieb iných, aj veľa časovo náročnej práce (v domácnosti) po práci

Medzinárodný deň žien – sviatok s dávnou tradíciou, nekomunistický, OSN vyhlásený za celosvetový. A napriek tomu sa ho v našej spoločnej minulosti podarilo pretaviť do akejsi oslavy ženskej krásy, kedy ženy dostávajú raz za rok kyticu kvetov karafiátov. Najmä štýl, akým sa pripomínal a oslavoval v časoch socialistických dodnes bráni mnohým ženám i mužom v tom, […viac]