AKTUALITY

Budúcnosť práce v 21. storočí

Konfederácia odborových zväzov zorganizovala konferenciu, na ktorú pozvala odbornú verejnosť, expertov, odborárov i predstaviteľov akademickej obce. S príhovorom osobne vystúpila prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová a Slavka Eley, vedúca Odboru riadenia a koordinácie European Labour Authority. Prostredníctvom videa sa hosťom prihovorila generálna tajomníčka Europskej odborovej konfederácie Esther Lynch a predseda […viac]

AKTUALITY

Každý pracovník je viac ako číslo

28. apríl je Medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Na celom svete si odbory pripomínajú pamiatku pracovníkov, ktorí prišli o život v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pri výkone svojej práce. Pre Konfederáciu odborových zväzov SR je dôležitá nielen spomienka na zosnulých. Boju-jeme […viac]

AKTUALITY

Každý pracovník je viac ako číslo

28. apríl je Medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Na celom svete si odbory pripomínajú pamiatku pracovníkov, ktorí prišli o život v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pri výkone svojej práce. Pre Konfederáciu odborových zväzov SR je dôležitá nielen spomienka na zosnulých. Bojujeme aj […viac]

AKTUALITY

Vizionári – Prežije slovenský zamestnanec v 21.storočí?

V Európskej únii je zamestnaných viac než 240 miliónov občanov. Pracovné právo EÚ tak prináša priame výhody veľkému počtu občanov a má pozitívny vplyv na jednu z najdôležitejších a najhmatateľnejších oblastí ich každodenného života. Okrem toho pracovné právo EÚ úzko súvisí s jednotným trhom. Voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a […viac]

AKTUALITY

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR – online rokovanie (24.4.2023)

Dnes sa konalo mimoriadne online rokovanie HSR SR k jednému bodu, a to k Návrhu zmeny Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý predložil Úrad vlády SR. K danému materiálu sme si uplatnili zásadné pripomienky. (Plné znenie predloženého návrhu, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/). Návrhom zmeny Plánu obnovy […viac]

AKTUALITY

Vedenie KOZ SR a ČMKOS sa stretlo v Banskej Štiavnici

Častokrát pri zmienkach o aktivitách KOZ SR a ČMKOS zaznieva, že spolupráca slovenských a českých odborov nepozná hranice a môže byť vzorom aj pre ostatné krajiny. Máme spoločnú minulosť, ale aj súčasnosť v európskom kontexte. Spoločná minulosť, takmer neexistujúca jazyková bariéra a úzke rodinné, pracovné i kultúrne väzby medzi oboma […viac]

AKTUALITY

Prezidentka KOZ Monika Uhlerová prichádza do Prezidentského paláca s návrhom na zastavenie chaotických poslaneckých návrhov

M. Uhlerová: Do Prezidentského pláca prichádzam s návrhom, ako dať stopku chaotickým poslaneckým návrhom a nastaviť štandardný legislatívny proces Predkladanie a prerokovávanie legislatívnych noriem dnes v Národnej rade SR pripomína skôr neriadený chaos, ako transparentný, kvalifikovaný a participatívny proces. KOZ SR vždy pristupovala k legislatívnemu procesu výsostne odborne s cieľom, aby bola legislatíva […viac]

AKTUALITY

Vyhlásenie Snemu KOZ SR

Členovia Snemu KOZ SR, najvyššieho orgánu konfederácie medzi jej zjazdami, dnes na svojom rokovaní odsúdili praktiky zamestnávateľa v strojárskej spoločnosti Booster Precision Components v Beluši. A to najmä vyvíjanie neprimeraného nátlaku na predsedu tamojšej základnej organizácie členského zväzu OZ KOVO Miloša Kapuša pri presadzovaní oprávnených požiadaviek zamestnancov.  Je neprijateľné, aby bol zamestnanec […viac]