AKTUALITY

Smútime za predsedom odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu

Konfederácia odborových zväzov SR s veľkou ľútosťou prijala správu, že dňa 20. októbra 2022 zomrel vzácny kolega a priateľ, odborár telom i dušou, predseda Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu v SR, pán Ľubomír NOVÁK. Ľubomír Novák pôsobil aj ako predseda základnej organizácie OZ PBGN SR v Bani Handlová, v máji 2000 […viac]

AKTUALITY

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa stretla s Monikou Uhlerovou k téme chudoby, vďaka aj nášmu verejnému tlaku

Jedným z impulzov na dnešné stretnutie bola aj naša nedávna demonštrácia, ktorou sme poukázali na rastúcu chudobu zamestnancov, ale aj všetkých občanov Slovenska. Preto bola aj témou dnešného stretnutia prezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej a zástupcov z členských odborových zväzov v Prezidentskom paláci chudoba pracujúcich a ich sociálna situácia spojená […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rady SR (12.10.2022)

Na mimoriadnom rokovaní HSR SR bol predložený a prerokovaný najdôležitejší zákon roka, a to Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025. (Plné znenie návrhu, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú TU). Stanovisko KOZ SR TU. Na preštudovanie a vypracovanie relevantného stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu dostali […viac]

AKTUALITY

Vyhlásenie Konfederácie odborových zväzov SR a účastníkov demonštrácie Proti chudobe dňa 8. októbra 2022, Námestie SNP, Bratislava

Členské odborové zväzy Konfederácie odborových zväzov SR pôsobiace vo všetkých odvetviach priemyslu, vo vede a výskume, v obchode, v službách, vo verejnej správe a účastníci demonštrácie Proti chudobe vyzývame vládu, aby urýchlene riešila súčasnú kritickú situáciu v Slovenskej republike. Žiadame, aby vláda urýchlene prijala a verejnosti predstavila opatrenia na skrotenie inflácie a zmiernenie jej negatívnych dopadov na životy obyvateľov […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (26.9.2022 )

Na rokovanie HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU.). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie, ku ktorým sme si ešte v rámci medzirezortného pripomienkového konania […viac]

AKTUALITY

Demonštrácia Proti chudobe | Bratislava | 8.10.2022

Raketový nárast cien energií sa premieta do cien všetkých výrobkov, potravín a služieb, a taktiež aj do obáv ľudí z budúceho vývoja. Chudoba obyvateľov Slovenska, do ktorej sa vplyvom inflácie a rastúcimi cenami všetkých komodít dostávajú, je hrozivá a neprijateľná. Adresná pomoc ľuďom, firmám, podnikateľom a obciam, verejným inštitúciám aspoň z časti zmierňujúca rastúce ceny energií, je […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Českí odborári proti chudobe

V Prahe v kongresovom centre Forum Karlín sa v pondelok 5. septembra 2022 zišlo viac ako 2000 odborárov z celej Českej republiky na manifestačnom mítingu zameranom proti chudobe. Odborári zo všetkých zväzov združených v Českomoravskej konfederácii odborových zväzov si od rečníkov vypočuli, v akej situácii sa nachádza česká ekonomika v súvislosti s prichádzajúcou energetickou krízou, aj o hrozbách inflácie, […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Zachráňme pracovné miesta v slovenskom priemysle

KOZ SR podporuje boj za záchranu výroby vo firme Slovalco či OFZ v Istebnom. Vláda musí vynaložiť všetko úsilie, aby pomohla týmto dôležitým firmám slovenského hutníckeho priemyslu. Z tohto dôvodu svojou osobnou účasťou podporil protest za záchranu firmu Slovalco aj viceprezident KOZ SR František Gajdoš.  Ten zdôraznil sociálny rozmer celej […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (22.8.2022)

Na rokovanie HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie. Našu pozornosť sme upriamili na návrh zákona, ktorým sa mení a […viac]