STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Rezolúcia XI. Zjazdu KOZ SR

Delegáti XI. zjazdu KOZ SR prijali Rezolúciu XI. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR, v ktorej o.i. zdôrazňujú, že budú obhajovať práva a postavenie pracujúcich a presadzovať demokratické hodnoty, sociálne práva a istoty, princípy sociálnej spravodlivosti, rovnosti, inklúzie, solidarity a garanciu dôstojnej práce a života pre všetkých. Celé znenie Rezolúcie XI. zjazdu KOZ SR: My, delegáti […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Vyhlásenie Predstavenstva Konfederácie odborových zväzov SR

Členovia Predstavenstva KOZ SR vyzývajú politikov vládnej koalície, aby ihneď prestali so vzájomným napádaním a vydieraním sa a urýchlene prijali opatrenia na zmiernenie dopadov inflácie a aspoň v malej miere tak zastabilizovali ekonomickú a sociálnu situáciu občanov Slovenskej republiky. Je neprijateľné, aby ľudia v núdzi kvôli koaličným roztržkám čakali na […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien je náš odkaz jasný: Ani v čase ozbrojeného konfliktu a humanitárnej krízy neexistuje priestor pre násilie páchané na ženách a ich obťažovanie

Po pandémii koronavírusu, ktorá so sebou priniesla nielen zdravotné a z nich vyplývajúce aj ekonomické riziká, ale aj ďalšie hrozby pre ženy, sme dnes svedkami agresívnej vojny proti suverénnej krajine a obyvateľom Ukrajiny. Ozbrojené konflikty a humanitárne krízy prinášajú osobitné hrozby a dôsledky práve pre ženy a dievčatá. Konfederácia odborových zväzov SR […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

V Európe a vo svete musí rozhodnúť demokracia, nie tanky

Dnešné ráno na Ukrajine je ďalším smutným mementom ľudstva. Naša generácia takto blízko k vojne nikdy nebola. Sledujeme v priamom prenose osudy nevinných ľudí, ktorí sú naši najbližší susedia. Konfederácia odborových zväzov SR odsudzuje túto agresívnu vojnu proti suverénnej krajine a vyjadruje solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny. Uvedomujeme si, že nezávislosť […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Otvorený list prezidenta KOZ SR prezidentke Slovenskej republiky vo veci posúdenia súladu ustanovení zákona o štátnej službe

Poslanci NR SR minulý rok prelomili veto prezidentky SR a opätovne schválili novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Prezident KOZ SR Marián Magdoško v tej veci zaslal prezidentke SR Zuzane […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Vianočný a novoročný príhovor prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška

Sme rozčarovaní z neistoty, ktorej čelíme. Opäť sme svedkami stále sa meniacich vládnych opatrení. Sme sklamaní z katastrofálnej politickej kultúry. Sme frustrovaní z chaotických opatrení vlády. Aký bude konečný účet za toto všetko? Budúci rok sa očakáva ešte väčšie prehĺbenie ekonomickej krízy, pokles životnej úrovne a dramatický nárast cien energií. […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

KOZ SR podporuje oprávnené nároky zdravotníckych pracovníkov

Včerajší protest Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov pred Národnou radou SR počas rokovania parlamentu o štátnom rozpočte skončil policajným zásahom, keď polícia predviedla prezidenta komory záchranárov a ďalšieho účastníka protestu na obvodné oddelenie Policajného zboru. KOZ SR považuje tento postup polície voči záchranárom a zdravotníkom, ktorí sa tam zišli, aby upozornili na neriešenie nepriaznivej […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Výsledok tretieho kola kolektívneho vyjednávania: Na zvýšení platov zamestnancov pracujúcich pre štát sme sa ani dnes nedohodli

Vzhľadom na to, že prvé, aj druhé kolo kolektívneho vyjednávania sa skončilo zo strany vlády ponukou nulovej valorizácie platov, dnes prišli zástupcovia štátu s ponukou na zvýšenie platov zamestnancov pracujúcich pre štát o 3% v roku 2022 od 1. 7. 2022. Zamestnanci by zároveň mohli získať jednorazový platový bonus 350 euro, ktorý […viac]

AKTUALITY

KOZ SR: Upozorňujeme na hrozbu diskriminácie a odmietame testovanie na náklady zamestnancov

V súvislosti s aktuálne prijímanou legislatívou spojenou s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 KOZ SR dôrazne upozorňuje, že snaha zamestnávateľa o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch. Aplikácia povinného testovania na ochorenie COVID-19 nemôže byť v žiadnom prípade finančne prenesená na plecia zamestnancov, rovnako ani […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

KOZ SR: Snaha zamestnávateľov o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch

Stále častejšie sa vo verejnosti, nielen na Slovensku, diskutuje ako o povinnom očkovaní na pracovisku, tak aj o možnosti zamestnávateľov zisťovať, v akom „režime“ je zamestnanec (očkovaný, testovaný, prekonaný alebo nič z toho) za účelom efektívnejšej organizácie práce a vyššej ochrany zamestnancov pred možným vystavením sa riziku nákazy vírusom. Na KOZ SR sa tak […viac]