AKTUALITY

Súvislosti minimálnej mzdy nie je možné prehliadať

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024 je známa už viac ako dva týždne. Aj napriek existencii automatu, garantujúceho jej každoročný nárast, využili sociálni partneri potenciál bipartitného sociálneho dialógu a dohodli sa na jej výške vyššej ako garantuje zákon. V rámci tejto témy je dôležité zdôrazniť ešte niekoľko súvislostí, a to, že Zákonník […viac]

AKTUALITY

SNP – Jedinečný príklad skutočných charakterov

KOZ SR vyjadruje úctu odvahe a statočnosti všetkých účastníkov Povstania, občanov Slovenska a iných európskych národov, ktorí so zbraňou v ruke prispeli do národného boja za oslobodenie spod fašizmu. 8. ročník mestského antifašistického festivalu „Povstanie pokračuje“ je organizovaný pri príležitosti 79. výročia Slovenského národného povstania 29. augusta 2023 v Bratislave. […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Prečo chýbajú na trhu práce zamestnanci?

Pracovná migrácia, ako domáca, tak aj zahraničná, je prakticky najefektívnejším spôsobom zabezpečenia potrieb pracovného trhu v prípade nedostatku disponibilnej pracovnej sily vo všeobecnosti, ako aj v špecifických profesiách. Slovensko patrí v rámci EÚ nielen medzi krajiny s vysokou mierou vnútornej migrácie za prácou, ale radí sa aj k štátom s najvyššou […viac]

AKTUALITY

Každý pracovník je viac ako číslo

28. apríl je Medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Na celom svete si odbory pripomínajú pamiatku pracovníkov, ktorí prišli o život v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pri výkone svojej práce. Pre Konfederáciu odborových zväzov SR je dôležitá nielen spomienka na zosnulých. Bojujeme aj […viac]

AKTUALITY

Vyhlásenie Snemu KOZ SR

Členovia Snemu KOZ SR, najvyššieho orgánu konfederácie medzi jej zjazdami, dnes na svojom rokovaní odsúdili praktiky zamestnávateľa v strojárskej spoločnosti Booster Precision Components v Beluši. A to najmä vyvíjanie neprimeraného nátlaku na predsedu tamojšej základnej organizácie členského zväzu OZ KOVO Miloša Kapuša pri presadzovaní oprávnených požiadaviek zamestnancov.  Je neprijateľné, aby bol zamestnanec […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Ani nárast životného minima nestlmí extrémny nárast cien

Poslanci Národnej rady SR včera na svojom rokovaní schválili cez návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi aj nový valorizačný mechanizmus súm životného minima. Zmena systému určenia a valorizácie životného minima, vrátane tzv. otvorenia zákona o životnom minime, je dlhodobou agendou KOZ SR a témou množstva rokovaní s výkonnými i politickými predstaviteľmi Slovenska. Životné […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Príplatky sú len kompenzáciou – za horší i kratší život

V súčasnej situácii prebiehajúcich viacerých kríz, ale najmä extrémneho rastu cien, Konfederácia odborových zväzov SR upozorňuje, že účet za obnovu ekonomiky opäť zaplatia zamestnanci. Zamestnanci sú totiž prví v rade, ktorí na takéto krízy doplácajú, a to znižovaním príjmov, poklesom reálnych miezd, dokonca až stratou pracovných miest. Rast cien ukrajuje zo životnej úrovne […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Rezolúcia XI. Zjazdu KOZ SR

Delegáti XI. zjazdu KOZ SR prijali Rezolúciu XI. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR, v ktorej o.i. zdôrazňujú, že budú obhajovať práva a postavenie pracujúcich a presadzovať demokratické hodnoty, sociálne práva a istoty, princípy sociálnej spravodlivosti, rovnosti, inklúzie, solidarity a garanciu dôstojnej práce a života pre všetkých. Celé znenie Rezolúcie XI. zjazdu KOZ SR: My, delegáti […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Vyhlásenie Predstavenstva Konfederácie odborových zväzov SR

Členovia Predstavenstva KOZ SR vyzývajú politikov vládnej koalície, aby ihneď prestali so vzájomným napádaním a vydieraním sa a urýchlene prijali opatrenia na zmiernenie dopadov inflácie a aspoň v malej miere tak zastabilizovali ekonomickú a sociálnu situáciu občanov Slovenskej republiky. Je neprijateľné, aby ľudia v núdzi kvôli koaličným roztržkám čakali na […viac]