AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

KORONAVÍRUS: Odborové zväzy reagujú

Zvládnutie dnešnej mimoriadnej situácie je dôležité na všetkých úrovniach. Zástupcovia zamestnancov u mnohých zamestnávateľov konajú priamo na pracovisku najmä v oblasti úseku hygieny, navrhujú opatrenia na ochranu zamestnancov, aby sa zabránilo prípadnému šíreniu vírusu a zmierneniu následkov. Odbory sú pri svojich členoch. Viac informácií o aktuálnej situácii na rôznych pracoviskách […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Rokovalo 6. Plénum Odborového zväzu pôšt a logistiky

V Banskej Bystrici v hoteli Národný dom sa v dňoch 5. – 6. 12.2019 zišli členovia Pléna Odborového zväzu pôšt a logistiky na svojom 6. Rokovaní za účasti generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Slovenskej pošty, a.s. p. Petra Helexu, prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR p. Mariana Magdošku, riaditeľa ľudských zdrojov […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Snem IOZ: Len teoreticky a prakticky pripravení môžeme robiť úspešné kroky v prospech zamestnancov

Spolu sme silnejší – nejde len o slogan rôznych kampaní. Už v roku 2008 sa tri odborové zväzy – Odborový zväz dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva, Odborový zväz STAVBA SR a Slovenský odborový zväz pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu spojili do väčšej odborárskej rodiny. V dejinách odborov na Slovensku v […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Zásadná zmena v sociálnom živote mestských policajtov

Spravodlivá a adekvátna odmena za vykonanú prácu je základným predpokladom spokojného zamestnanca, zvyšovania jeho životnej úrovne a v konečnom dôsledku vytvára silné puto zamestnanca k danému zamestnávateľovi a zvyšuje jeho výkonnosť. Blahoželáme preto mestským a obecným policajtom, mnohí z nich sú členmi nášho odborového zväzu SLOVES, ktorým sa podarilo dosiahnuť, že budú […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Kongres OZP: V polícii sa budú zvyšovať osobné príplatky

V dňoch 6. až 7.11.2019 prebieha v Bratislave VII. riadny kongres Odborového zväzu polície v SR, ktorý sa okrem voľby svojho vedenia zaoberá najmä hodnotením činnosti zväzu, novelizáciou stanov a svojim programom na nasledujúce volebné obdobie. Predsedu a podpredsedov zväzu bude voliť na svojom decembrovom zasadnutí Rada predsedov ZO OZP […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Z rokovania Regionálnej rady predsedov Košického a Prešovského kraja OZ KOVO

Predstavitelia KOZ SR vždy využijú možnosť prísť medzi kolegov – odborárov z každého členského odborového zväzu, aby sa navzájom informovali o svojich aktuálnych aktivitách. V Starej Ľubovni sa v dňoch 28. a 29.5.2019 konalo dvojdňové zasadnutie členov Regionálnej rady predsedov OZ KOVO Košického a Prešovského kraja, na ktorom sa zúčastnil prezident KOZ SR Marián […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Odborári z dopravných podnikov (IOZ) pristúpili k ďalším krokom na podporu kolektívneho vyjednávania

Odborári z dopravných podnikov v pôsobnosti integrovaného odborového zväzu (IOZ) v Bratislave, Košiciach a Prešove (v Košiciach so ZO VMHD  a v  Bratislave s BOZV MHD) po neúspešných viacnásobných rokovaniach o dodatkoch ku kolektívnym zmluvám najmä v oblasti odmeňovania pristúpili k ďalším krokom na podporu kolektívneho vyjednávania. V záujme dosiahnutia svojho cieľa vyhlásili  vo všetkých troch dopravných podnikoch  v marci a apríli […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Prvoradá je stabilizácia zamestnanosti a zvýšenie základných miezd na pošte

V tomto mesiaci sa z iniciatívy Odborového zväzu pôšt a logistiky uskutočnilo stretnutie prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR Mariána Magdoška s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty, a.s. Petrom Helexom a predsedníčkou Odborového zväzu pôšt a logistiky p. Žofiou Lehotskou. Cieľom stretnutia bolo rokovanie o zložitej situácii, v ktorej sa Slovenská pošta nachádza, najmä v oblasti zamestnanosti a mzdových podmienok zamestnancov […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

František Gajdoš: Využívame právo na štrajk dostatočne?

Právo na štrajk je jedným zo základných práv vyspelej demokracie, ktoré je na Slovensku garantované ústavou. O tomto práve, ako aj o samotnom štrajku býva často počuť z úst odborárov, ale najmä nespokojných zamestnancov. Slováci však nepatria medzi tých, ktorí by toto právo často využívali. Ak sa bežného pracujúceho človeka spýtate, o koľkých reálnych […viac]